Nieuws

Kulturhus EGW houdt 17 september een open dag. Enkele bestuursleden van de gelijknamige stichting vertellen er over.

De eerste vraag is gerechtvaardigd. Een open dag; is dat wel nodig? Iedereen weet toch allang wat er allemaal te doen is in dit laagdrempelige multifunctionele Eper gebouw? Nou, dat valt soms nog best wel tegen, vertelt het bestuur eerlijk. “Om die reden hebben we voor het eerst sinds de officiële heropening van het achterste gedeelte van de EGW (19 september 2009, red.) gemeend om eens een open dag te houden”, begint voorzitter Erwin van Andel te vertellen. “We hopen dat veel Epenaren komende zaterdag een kijkje komen nemen wat hier zoal te doen is.”

Een groot aantal Eper non-profit organisaties huurt kantoor- en activiteitenruimtes in Kulturhus EGW. Koppel-Swoe bijvoorbeeld. Of Fotoclub AFV Epe en Videoclub De Cycloop. Of de Nieuwe Eper Sociëteit (NES) en Schaakvereniging De 7 Pionnen. Erwin van Andel: “Je merkt het al: ‘t is een zeer divers scala van verenigingen en andere instanties. Die lokale clubs organiseren hier allemaal hun activiteiten voor de bewoners van deze gemeente. Dat alles draagt onherroepelijk bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in deze gemeente.”

Exact dertien jaar geleden is het stichtingsbestuur opgericht. Inmiddels bestaat dat naast voorzitter Erwin van Andel uit secretaris Suzanne Buitenkamp, penningmeester Marcel Langevoort en de leden André van Laar, Ada Hink, Theo Peursum en Ria Hoornenborg. Suzanne Buitenkamp vertelt wat haar bestuursfunctie onder meer zo interessant maakt: “Als je werkt voor Kulturhus EGW, dan ontmoet je veel verschillende mensen. Dat is al prachtig. Maar daarbij is het geweldig om te helpen bij een dergelijk ontmoetingscentrum waarbij ‘wij’ het toverwoord is. In een wereld die steeds meer draait om individualisme is dat prachtig, vind ik.”

Over ‘wij’ gesproken: tijdens de open dag zijn er veel (personeels)leden van die bovengenoemde verenigingen en bedrijven aanwezig om aanwezigen iets over hun (vrijwilligers)werk te vertellen. Nog een reeks namen die meedoet? De Eper Bridge Club, afslankclub EGA, de Sionskerk en de yogavereniging. Suzanne Buitenkamp: “Kulturhus EGW heeft een nadrukkelijke maatschappelijke functie. Het is een ontmoetingscentrum voor jong en oud. Het gaat hier écht om ‘samen.”

Ook Cultuurplein is van de partij. Zo zijn er diverse docenten die voor alle aanwezigen gratis proeflessen dans en muziek verzorgen. Verder geven Cultuurplein-leerlingen diverse uitvoeringen op het podium in de grote zaal (Rabozaal).

Opmerkelijk ook, is de enorme betrokkenheid en gedrevenheid van de vele vrijwilligers en de medewerkers die allen hun steentje bijdragen, vult Erwin van Andel aan. “Het Kulturhus EGW wordt gedragen door een groep mensen die zich, zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau, verbonden voelt met elkaar. Neem de Programmaraad EGW als voorbeeld. Deze groep vrijwilligers houdt zich bezig met het programmeren van cabaretvoorstellingen, muziekmiddagen, lezingen en bijvoorbeeld culturele cafés die het komend seizoen in diezelfde Rabozaal plaatsvinden.”

Geen huurder van Kulturhus EGW, maar wel aanwezig? De Bibliotheek Noord-Veluwe. Samen met een afvaardiging van de eerder genoemde Programmaraad EGW heeft de bieb bedacht om een boekenmarkt te organiseren. Naast lokale auteurs die hier hun boeken verkopen, heeft een groep Epenaren zich aangemeld om hun eigen tweedehands boeken te verkopen. Ria Hoornenborg, namens de Programmaraad EGW: “Er zijn zelfs enkele Epenaren die gaan voorlezen aan kinderen. Dat alles vast en zeker een mooie meerwaarde zijn van deze bruisende dag. Dus komt allen! De open dag van Kulturhus EGW duurt van 10.00 tot 16.00 uur.”

Enkele bestuursleden van Kulturhus EGW op een rij (v.l.n.r.): Ada Hink, Erwin van Andel, Suzanne Buitenkamp, André van Laar en Ria Hoornenborg. Marcel Langevoort en Theo van Peursum waren helaas afwezig


(bron: Nieuwsblad Schaapskooi)