Historie Eper Gemeente Woning

Dominee Jan Andries Prins. Dat is de man die het gemeenschapshuis de Eper Gemeente Woning (EGW) ooit stichtte. Op 21 oktober 1912 vond de officiële opening plaats van dit prachtige gebouw met de prominente trapgeveltjes.

Dominee Prins hield indertijd een toespraak waarin hij benadrukte dat ‘jong en oud, van alle rangen en standen, konden deelnemen aan de activiteiten in dit gemeentelijk tehuis om er gevoed te worden naar de geest’.
Toen al, vonden er vele activiteiten in de EGW plaats zoals lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten, muziekuitvoeringen, tentoonstellingen en voordrachten. Ook waren hier een leeszaal en een uitleenbibliotheek gevestigd.

In 1960 nam het toenmalige bestuur het besluit om ontmoetingsavonden voor alle rangen, standen en gezindten te houden. Dit om scheidslijnen weg te nemen en bindende elementen te versterken.

Na de Tweede Wereldoorlog werden zalen verhuurd aan clubs, verenigingen en instellingen.
Uit gesprekken met diverse Epenaren blijkt dat ze nog steeds met veel dankbaarheid terugdenken aan de algemene ontwikkeling die ze hebben opgedaan en de ontspanning die ze in de Eper Gemeentewoning hebben genoten. Het monument de Eper Gemeentewoning wordt nog altijd als ‘een sieraad van de gemeenschap’ beschouwd.

Wilt u meer informatie?

Bel ons op 0578 616775Mail naar info@kulturhusepe.nl

Kulturhus EGW Epe
Flexkamer Zaalverhuur Kulturhus Epe

Kulturhus EGW

In 2009 is de Stichting Kulturhus EGW opgericht en dit bestaat uit het monument Eper Gemeentewoning en het aangrenzende multifunctionele gebouw met de naam Kulturhus EGW.

Dit Kulturhus EGW is een multifunctionele accommodatie met een sociaal-maatschappelijke doelstelling. De stichting heeft de visie van dominee Prins nog altijd hoog in het vaandel staan. Ze willen dat Kulturhus EGW een bruisend centrum is voor de inwoners van de gemeente Epe.

Een aantal non-profit organisaties huurt kantoor- en activiteitenruimtes. Lokale verenigingen organiseren hier hun activiteiten voor de bewoners. Dat alles draagt bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie. Opmerkelijk is de enorme betrokkenheid en gedrevenheid van de vele vrijwilligers en de medewerkers die allen hun steentje bijdragen. Het Kulturhus EGW wordt gedragen door mensen die zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau, zich verbonden voelen met elkaar. Kort en goed: het Kulturhus EGW is een laagdrempelige, informele ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt.

Vrijwilligers en medewerkers

In het Kulturhus EGW werken, naast een aantal betaalde krachten, voor het merendeel vrijwilligers. Dankzij de inzet van die talloze vrijwilligers (circa 70), kan de dienstverlening aan de bezoekers worden gecontinueerd. Door hun tomeloze inzet leveren zij een bijdrage aan vele activiteiten. Zo schoffelen ze de voortuin, bedienen ze geluid en techniek, verrichten ze klein onderhoud, nemen zitting in de programmaraad, zijn lid van de onderhoudscommissie, doen aan sponsorwerving of receptiewerkzaamheden, bedienen de buffetten, verzorgen de zaalinrichting en zijn verantwoordelijk voor evenementen zoals het ‘Kulturpannetje’.

Ook jij bent van harte welkom om hier een activiteit te doen, een voorstelling te bezoeken of een ruimte te huren. Tot ziens bij het Kulturhus EGW!

Meer informatie of direct reserveren
Elisabeth Postkamer Zaalverhuur Kulturhus Epe

Bestuursleden Stichting Kulturhus EGW

Erwin van Andel – voorzitter
Suzanne Buitenkamp – secretaris
Marcel Langevoort – penningmeester
Theo Peursum – lid
Karin Wolf – lid
André van Laar – lid

KvK nummer – 08215829    

Wilt u meer informatie over Kulturhus EGW?

Neem contact met ons op via e-mail, telefoon of vul het contactformulier in.

Bel ons op 0578 616775Mail naar info@kulturhusepe.nl

Vul het contactformulier in en
wij nemen z.s.m. contact met u op.