Nieuws

Wij zoeken een manager Kulturhus EGW. Wat onze nieuwe collega doet en kan? Jij bent klantgericht en goed in leidinggeven en organiseren. Jij bent een netwerker en hebt een groot hart voor de culturele sector. Jij bent enthousiast, integer en flexibel. Je kunt anderen motiveren, bent communicatief en besluitvaardig. Je hebt ervaring met het aansturen van een veelzijdig team van medewerkers, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Als je al deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan ben jij waarschijnlijk onze nieuwe manager Kulturhus EGW! 

Meer specificaties over de vacature?

Manager Kulturhus EGW:

 • Is de adviseur van het bestuur.
 • Draagt zorg voor een goede uitvoering van bestuursbesluiten.
 • Rapporteert de voortgang van de uitvoering aan het bestuur.
 • Draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen.
 • Ontwikkelt initiatieven en concipieert beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s.
 • Geeft leiding aan de organisatie en zal zo nodig voorstellen doen ter verbetering van de organisatie.
 • Coördineert, plant en verzorgt de afstemming van werkzaamheden binnen de organisatie.
 • Coördineert activiteiten van de commissies en/of werkgroepen.
 • Draagt zorg voor het uitvoeren van het jaarprogramma.
 • Geeft leiding aan de medewerkers.
 • Zorgt voor de aansturing van de vrijwilligers.
 • Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze in projecten of activiteiten.
 • Zorgt voor een goede samenwerking van de participanten en zoekt naar nieuwe participanten.
 • Draagt zorg voor een gezamenlijke programmering conform de Kulturhus-filosofie.
 • Is integraal verantwoordelijk voor de juiste aanwending van de middelen (financieel, personeel en materieel) van de organisatie en de wijze van aanwending van de aan de organisatie toegewezen budgetten overeenkomstig door het bestuur gegeven richtlijnen en door het bestuur vastgestelde beleid.
 • Onderhoudt contacten met bestaande en nieuwe relaties.
 • Is verantwoordelijk voor de schoonmaak en het onderhoud van het gebouw.
 • Vertegenwoordigt de organisatie extern.

 

Salaris:

 • In overleg, met als leidraad de CAO Welzijn.
 • Afhankelijk van ervaring en opleiding.
 • Aantal uren: 24 uur per week.

 

Competenties:

 • Klantgericht
 • Organiseren
 • Leidinggeven
 • Integer
 • Flexibel
 • Besluitvaardig
 • Communicatief
 • Motiverend
 • Enthousiast

 

Profiel:

 • Beschikt over relevante managementervaring.
 • Heeft een cultureel-educatieve oriëntatie.
 • Heeft een motiverende servicegerichte instelling en is samenwerkingsgericht.
 • Heeft oog voor verschillende belangen van betrokken partners.
 • Is ondernemend, commercieel ingesteld en resultaatgericht.
 • Kan veranderingen inzetten en implementeren.
 • Kan netwerken opbouwen en onderhouden.
 • Is gewend om te gaan met weerstanden.
 • Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen.
 • Heeft ervaring met het aansturen van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Denk jij de nieuwe manager van Kulturhus EGW te zijn? Reageer dan via mailadres info@kulturhusepe.nl